Robotların Beceri Eksikliğinden Nasıl Faydalanabiliriz?

Robotic arms, manufactured by Kuka AG, operate on the body shell of a Mercedes-Benz S-Class automobile on the assembly line at Daimler AG's Mercedes-Benz factory in Sindelfingen, Germany, on Monday, Nov. 23, 2015. Daimler's Mercedes-Benz brand is poised to overtake Volkswagen AG's Audi this year as the world's second-largest maker of luxury cars, driven by a revamped lineup of sport-utility vehicles and the flagship S-Class sedan. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Robotlar, muhtemelen modern tarihin en büyük iş yaratıcılarından biri olacak. Ancak bu işleri dolduracak kadar nitelikli insan var mı? Çeşitli sektörler beceri eksikliğini duyururken, robotiğin nasıl etkilendiğine ve hangi becerilerin işverenler için en önemli olduğuna baktık.

Araştırmalar, robotiğin, birçok kişiye göre aykırı olmasına rağmen çok büyük bir iş yaratıcısı olacağını göstermiştir. Bununla birlikte, bu işler, iş piyasasının sağlamaya çalıştığı özel bir beceri dizisine ihtiyaç duyar.

Sektördeki bazı kaynaklar, robotik ve üretimdeki işleri doldurmaya yetecek kadar yetenekli başvuru sahibi olmadığını söylüyor. Bir kariyer tavsiye sitesi olan Plotr, İngiltere’deki robot mühendisliği işlerinin %52’sinin doldurmanın zor olduğunu ve bunların neredeyse hepsinin beceri eksikliğinden kaynaklandığını tespit etti. Deloitte tarafından yapılan son bir araştırma, ABD imalat işlerinin %57’sinin aynı nedenle önümüzdeki on yıl boyunca doldurulmayacağını öngördü.

Beceri Boşlukları ve Beceri Eksiklikleri Nelerdir?

Beceri boşlukları ve beceri eksiklikleri, bir işin gereklerini yerine getirmek için yeterli vasıflı insanın bulunmadığı durumlarla ilgilidir. Ancak, benzer kavramlar olsalar da, tamamen aynı değillerdir. Bir şirketin mevcut işgücünün işi yerine getirmek için gereken becerilere sahip olmaması durumunda “beceri açığı” durumu ortaya çıkar. İşin doldurulamaması durumunda “beceri kıtlığı” yaşanıyor demektir bu da dış iş piyasasında vasıflı başvuru sahibi sıkıntısı olduğunu gösterir.

Robotikler bu iki durumdan da etkilenebilir. Örneğin, yeni robot teknolojisini işyerine getirmek, mevcut işçilerin onları çalıştırmak için gereken becerilere sahip olmadığı anlamına gelebilir. Bu, yeni çalışanların eğitimi ve/veya işe alınması ile doldurulabilecek bir beceri boşluğu yaratır. Bununla birlikte, daha geniş bir iş pazarındaki beceri kıtlığı nedeniyle, doğru başvuranı bulmak zor olabilir.

Robotlarda Beceri Eksikliği Var mı?

Robotlarda işler oldukça geniş bir beceri yelpazesi gerektirir. Robotikler, makine mühendisliği ve bilgisayar bilimi dahil olmak üzere birçok farklı alana yayılmıştır. Etkili olması için, başvuru sahiplerinin sistem analizi, eleştirel düşünme ve karmaşık problem çözme gibi becerilere ihtiyaçları vardır. Bunun bir sonucu olarak, robotlarla çalışmak “yetenekli bir iş” iken, geçmişte aynı işyerindeki işler “vasıfsız” olmuş olabilir. İşverenler işleri doldurmanın zor olduğunu biliyorlar. Çünkü başvuru sahipleri robotları çalıştırmak için gerekli teknik beceri seviyesine sahip değillerdir.

Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından hazırlanan 2013 tarihli bir raporda, şirketlerin mevcut küresel durgunluğunun başlamasından bu yana düşük ücretli, düşük vasıflı işleri kestikleri tespit edildi. Bu durum durgunluk sırasında oldukça yaygındır. Bu işleri değiştirmek için, işverenler mevcut işgücünün verimliliğini arttırmaya çalışıyorlar, robotik ise bunu yapmanın bir yoludur. Bununla birlikte, bu; imalat, elektronik ve gıda endüstrisi dahil olmak üzere birçok sektörde yetenekli robotik işler yaratılmasına yol açmıştır. Ne yazık ki, bu çoğu zaman mevcut işgücündeki beceri açığı ile de birleştirilir.

İş piyasasında beceri eksikliği, bu yeni pozisyonların çoğunun doldurulmadığı anlamına gelir. Deloitte Danışmanlık ve Üretim Enstitüsü tarafından yapılan son bir araştırma, ABD’de de 2015-2025 yılları için öngörülen 3.5 milyon üretim işinden, bu pozisyonların 2 milyonunun beceri kıtlığı nedeniyle doldurulmayacağını öngördü.

Kim Etkilendi?

Beceri kıtlığının, işverenler, iş arayanlar ve mevcut işgücü dahil herkesi etkilemesi muhtemeldir. İşverenlerin, işe alımlarla doldurulamayan bir beceri açığının büyümemesini sağlamak için mevcut işgücü için eğitim sağlamaları gerekir. Deloitte çalışması ayrıca, yerel okullar ve toplum kolejleriyle olan ilişkinin, ileriye dönük, yetenekli profesyonellerin tedarik edilmesini sağlamak için etkili olabileceğini buldu.

İş arayanlar sürekli gelişime açık olmalı ve gelişmeliler. Eğitim işverenler için maliyetli olabilir, bu nedenle mevcut teknik becerilere sahip bir iş görüşmesine gelmek, işe başlama şansını büyük ölçüde artırabilir.

Mevcut işgücünün de kendisini sürekli yeniden eğitmesi gerekmektedir. Her ne kadar robotlar işleri doğrudan değiştirmese de, birçok vasıfsız işin daha yetenekli pozisyonlara dönüştüğü görülmektedir.

O zaman cevap, katılan herkes için sürekli eğitim gibi görünüyor. Artık derecenizi, çıraklığınızı veya diğer eğitim kursunuzu bitirdikten sonra öğrenmeyi bırakmanız söz konusu bile değildir. Robotik teknolojisi sürekli olarak gelişmektedir ve teknolojiye ayak uydurmak ya da şu anda gördüğümüz gibi beceri eksikliği ve beceri boşluklarını riske atmak tüm iş gücünün sorumluluğundadır.

Robotik İşverenlerinin İstediği En İyi Beceri

Robot işçilerinin ihtiyaç duyduğu birçok teknik beceri olmasına rağmen, tekrar tekrar ortaya çıkan bir beceri vardır.

Peki bu yetenek nedir?… Programlama.

Bugün, daha önce düşük vasıflara sahip olacak işler için bile programlama gerekmektedir. Robot işleten fabrika işçilerinin, kod yazmasalar bile, en azından temel bir programlama anlayışına sahip olmaları gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here